Ανακοινώσεις

ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Η χρήση των γηπέδων επιτρέπεται τις ώρες λειτουργίας του Ομίλου (καθημερινά 10:30 έως 22:30) με την προϋπόθεση να έχει γίνει κράτηση στο πλάνο κλεισιμάτων. Η είσοδος στα γήπεδα από άλλο σημείο εκτός της πόρτας απαγορεύεται αυστηρά. Οι κρατήσεις γηπέδων τις Κυριακές θα γίνονται κανονικά όπως και τις υπόλοιπες ημέρες. Τα μέλη που παραβιάζουν τους όρους χρήσης των γηπέδων, δεν θα έχουν δικαίωμα καινούριας κράτησης για μια εβδομάδα. Αν ήδη έχουν κάνει, αυτή θα ακυρώνεται.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

Παρακαλούνται τα μέλη του ΟΑΡ, να τακτοποιούν έγκαιρα τις συνδρομές τους, κατόπιν επικοινωνίας με την γραμματεία του Ομίλου (τηλ. 2831053070). Μετά την λήξη της συνδρομής, θα υπάρχει δυνατότητα κράτησης γηπέδου έως 10 μέρες. Της δυνατότητας κράτησης των 10 ημερών εξαιρούνται οι μηνιαίες συνδρομές. Αν υπάρχει κόλλημα ανανέωσης της συνδρομής από κάποιο μέλος, παρακαλείται να επικοινωνεί με την γραμματεία. Διαφορετικά μετά το πέρας των 10 ημερών η δυνατότητα κράτησης θα διακόπτεται.

ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΜΕΛΗ (ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ)

Τα μη μέλη (επισκέπτες) μπορούν να κλείσουν γήπεδο κατόπιν συνεννόησης με την γραμματεία του Ομίλου. Εάν παίζουν με ενεργό μέλος έχουν δικαίωμα χρήσης γηπέδου έως δύο φορές δωρεάν εφάπαξ. Μετά την δεύτερη φορά θα επιβαρύνονται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο κλεισιμάτων γηπέδου. Η κράτηση του γηπέδου γίνεται μόνο από την γραμματεία του Ομίλου.